Informacije

Sandi Štus

PREDSEDNIK

Dejan Zorenč

podpredsednik

Julija Bizjak

BLAGAJNIČARKA

Nina Lojen

TAJNICA

Karina Viderščak

ČLANICA IO

Nadzorni odbor

Petra Oprešnik

PREDSEDNICA

David Vozlič

Član NO

Luka Fendre

Član NO

Vse, kar moraš vedeti o KŠŠO.

Klub študentov šmarske regije in Obsotelja deluje vpisan deluje že od leta 1997.

Njegovi začetki pa segajo še nazaj, ko so študenti delovali v nekdanji skupni državi in bivši šmarski občini. Klub obsega 6 občin: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Vse skupaj zastopa 1176 študentov iz tega območja.

Klub ŠŠO zastopa interese študentov na lokalni ravni in preko Zveze študentskih klubov Slovenije, na nacionalni ravni. Interes kluba je združevati mlade, skrbeti za dogajanje v njihovem prostem času, za dogodke, ki so namenjeni vsem generacijam, pomagati ostalim društvom na tem območju pri uresničevanju njihov projektov, z ugodnostmi omogočiti lažji dostop do nekaterih storitev ali zabave. V društvu se trudimo, da dosežemo večino prebivalstva na tem področju in se ne usmerjamo samo na določeno skupino, ampak želimo vsakemu ponuditi, da se na naših projektih najde nekaj primernega vsakem posamezniku.

Poslanstvo Kluba ŠŠO je vzdrževati študentske pravice, ki so bile dosežene in te nadgrajevati. 

V lokalnem okolju pa jim nuditi servis in pomoč, na njihovi šolski oziroma študijski poti ter skrbeti za prostočasne aktivnosti.
Vizija je, da ostanemo zgledno urejen in transparenten študentski klub, ki združuje mlade, sposobne in odgovorne ljudi.

DOKUMENTI IN AKTI

Skip to content