Vse, kar moraš vedeti o nas

Informacije

Klub študentov šmarske regije in Obsotelja deluje vpisan deluje že od leta 1997. Njegovi začetki pa segajo še nazaj, ko so študenti delovali v nekdanji skupni državi in bivši šmarski občini. Klub obsega 6 občin: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Vse skupaj zastopa 1176 študentov iz tega območja.

Klub ŠŠO zastopa interese študentov na lokalni ravni in preko Zveze študentskih klubov Slovenije, na nacionalni ravni. Interes kluba je združevati mlade, skrbeti za dogajanje v njihovem prostem času, za dogodke, ki so namenjeni vsem generacijam, pomagati ostalim društvom na tem območju pri uresničevanju njihov projektov, z ugodnostmi omogočiti lažji dostop do nekaterih storitev ali zabave. V društvu se trudimo, da dosežemo večino prebivalstva na tem področju in se ne usmerjamo samo na določeno skupino, ampak želimo vsakemu ponuditi, da se na naših projektih najde nekaj primernega vsakem posamezniku.

Poslanstvo Kluba ŠŠO je vzdrževati študentske pravice, ki so bile dosežene in te nadgrajevati. V lokalnem okolju pa jim nuditi servis in pomoč, na njihovi šolski oziroma študijski poti ter skrbeti za prostočasne aktivnosti.
Vizija je, da ostanemo zgledno urejen in transparenten študentski klub, ki združuje mlade, sposobne in odgovorne ljudi.

AKTI IN DOKUMENTI

VOLILNI-PRAVILNIK-ZA-IZVEDBO-VOLITEV-V-ORGANE-KLUB-ŠŠO

Katalog informacij javnega značaja
KŠŠO_katalog informacij javnega značaja
Pravilnik o honorarjih 31. 3. 2021
Pravilnik o nabavi KŠŠO 31. 3. 2021
Statut KŠŠO
Status kluba študentov šmarske regije in obsotelja
Statut-overjen
Varstvo osebni podatkov – pravilnik KŠŠO
Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS 2020
Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta SOLS 2020
Študentska ustava

sl_SISlovenian